ఆఫ్రికాలోని అతిపెద్ద శిఖరమైన కిలిమంజారోను అధిరోహించిన శాగబండి సృజనను అభినందించిన మంత్రి శ్రీ కేటిఆర్

11May 2018

Miss Shagabandi Srujana, an ace Mountaineer from Hyderabad met Minister Sri KTR at Camp Office. Minister appreciated Srujana for conquering Mt Kilimanjaro, the highest mountain in Africa.