కాగజ్‌ నగర్‌లో పట్టణంలో సిర్పూర్‌ పేపర్‌ మిల్లు పునః ప్రారంభం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అనంతరం జరిగిన ‘సిర్పూర్‌ కు సిరి’ బహిరంగ సభలో పాల్గొని ప్రజలనుద్దేశించి ప్రసంగించిన మంత్రి శ్రీ కెటి రామారావు

4Aug 2018

కాగజ్‌ నగర్‌లో పట్టణంలో సిర్పూర్‌ పేపర్‌ మిల్లు పునః ప్రారంభం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అనంతరం జరిగిన ‘సిర్పూర్‌ కు సిరి’ బహిరంగ సభలో పాల్గొని ప్రజలనుద్దేశించి ప్రసంగించిన మంత్రి శ్రీ కెటి రామారావు

Image may contain: 8 people, people smiling, people standing

Image may contain: 36 people, crowd and outdoor