కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో భాగమైన 9,10,11,12 ప్యాకేజీ ల టన్నెల్స్,పంప్ హౌజ్ లు, సర్జ్ పూల్, మెయిన్ కేనాల్స్, డిస్ట్రిబ్యూటరీలు ఇతర పనులను ప్రగతి పై సమీక్ష నిర్వహించిన మంత్రులు శ్రీ కేటీఆర్ , శ్రీ హరీష్ రావు

30Mar 2018

అసెంబ్లీ కమిటీ హాలులో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో భాగమైన 9,10,11,12 ప్యాకేజీ ల టన్నెల్స్,పంప్ హౌజ్ లు, సర్జ్ పూల్, మెయిన్ కేనాల్స్, డిస్ట్రిబ్యూటరీలు ఇతర పనులను ప్రగతి పై సమీక్ష నిర్వహించిన మంత్రులు శ్రీ కేటీఆర్ , శ్రీ హరీష్ రావు