టిఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా భాద్యతలు స్వీకరించిన అనంతరం ప్రసంగించిన శ్రీ కేటీఆర్.

17Dec 2018

టిఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా భాద్యతలు స్వీకరించిన అనంతరం ప్రసంగించిన శ్రీ కేటీఆర్.