టిఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా తనను నియమించినందుకు, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని కలిసి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసిన కేటీఆర్ గారు.

14Dec 2018

టిఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా తనను నియమించినందుకు, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని కలిసి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసిన కేటీఆర్ గారు.