తెలంగాణ భవన్ లో పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ కేటీఆర్ అధ్యక్షతన జరిగిన టీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశం. ఈ సమావేశంలో పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణం, ఇతర రాజకీయ అంశాలపై జరిగిన చర్చ

15Dec 2018

తెలంగాణ భవన్ లో పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ కేటీఆర్ అధ్యక్షతన జరిగిన టీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశం. ఈ సమావేశంలో పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణం, ఇతర రాజకీయ అంశాలపై జరిగిన చర్చ.

Image may contain: 1 person

Image may contain: 4 people, indoor