తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా నియమితులైన శ్రీ కేటీఆర్ గారు, మర్యాదపూర్వకంగా శ్రీ హరీష్ రావు గారితో భేటీ అవ్వడం జరిగింది.

15Dec 2018

తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా నియమితులైన శ్రీ కేటీఆర్ గారు, మర్యాదపూర్వకంగా శ్రీ హరీష్ రావు గారితో భేటీ అవ్వడం జరిగింది.