మహబూబ్‌నగర్ నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేసిన అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో ప్రసంగించిన మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్

7Jul 2018

మహబూబ్‌నగర్ నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేసిన అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో ప్రసంగించిన మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్