మహాత్మా గాంధీ వర్ధంతి సందర్భంగా తెలంగాణ భవన్ లో బాపూజీ చిత్రపటానికి పుష్పాంజలి ఘటించిన టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్

30Jan 2020

మహాత్మా గాంధీ వర్ధంతి సందర్భంగా తెలంగాణ భవన్ లో బాపూజీ చిత్రపటానికి పుష్పాంజలి ఘటించిన టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్