రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో పోతుగల్ నుండి గండిలచ్చంపేట రోడ్డు పై రూ. 7.70 కోట్లతో నిర్మించిన వంతెనను ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్

19May 2020

రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో పోతుగల్ నుండి గండిలచ్చంపేట రోడ్డు పై రూ. 7.70 కోట్లతో నిర్మించిన వంతెనను ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్