రాజేంద్రనగర్ నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సభలో ప్రసంగించిన మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్

28Jun 2018