రానున్న వర్షాకాలంలో చేపట్టవలసిన కార్యక్రమాలపై రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా పరిధిలోని వ్యవసాయ మరియు ఇరిగేషన్ శాఖల జిల్లా అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించిన మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్

19May 2020

రానున్న వర్షాకాలంలో చేపట్టవలసిన కార్యక్రమాలపై రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా పరిధిలోని వ్యవసాయ మరియు ఇరిగేషన్ శాఖల జిల్లా అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించిన మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్