వనపర్తి పట్టణంలో జరిగిన బహిరంగ సభలో పాల్గొని ప్రసంగించిన మంత్రులు శ్రీ కెటి రామారావు, శ్రీ జూపల్లి కృష్ణారావు, ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి

17Apr 2018