హైదరాబాద్ నగరంలోని దుర్గం చెరువు పై నిర్మిస్తున్న సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జి పనులను తనిఖీ చేసిన మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్

2Mar 2020

హైదరాబాద్ నగరంలోని దుర్గం చెరువు పై నిర్మిస్తున్న సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జి పనులను తనిఖీ చేసిన మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్