హైదరాబాద్ లో జరిగిన మహారాజ శ్రీ అగ్రసేన్ జయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్న డిప్యూటీ సీఎం మహమూద్ అలీ, మంత్రి కేటీఆర్

10Oct 2018

హైదరాబాద్ లో జరిగిన మహారాజ శ్రీ అగ్రసేన్ జయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్న డిప్యూటీ సీఎం మహమూద్ అలీ, మంత్రి కేటీఆర్.

Image may contain: 4 people