తెలంగాణ స్టేట్ ట్రేడ్ ప్రమోషన్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన దేవర మల్లప్పకు అభినందనలు తెలిపిన మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్తెలంగాణ స్టేట్ ట్రేడ్ ప్రమోషన్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన దేవర మల్లప్పకు అభినందనలు తెలిపిన మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్

7Sep 2018

తెలంగాణ స్టేట్ ట్రేడ్ ప్రమోషన్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన దేవర మల్లప్పకు అభినందనలు తెలిపిన మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్.

Image may contain: 20 people, people standing

Image may contain: 25 people, crowd

 

 

Latest News