వివిధ జిల్లాల నుండి ప్రగతి నివేదన సభకు వచ్చిన కార్యకర్తలకు, రైతులకు భోజనం వడ్డిస్తున్న మంత్రి కేటిఆర్

1Sep 2018

వివిధ జిల్లాల నుండి ప్రగతి నివేదన సభకు వచ్చిన కార్యకర్తలకు, రైతులకు భోజనం వడ్డిస్తున్న మంత్రి కేటిఆర్

Image may contain: 10 people, people smiling, food and indoor

Image may contain: 8 people, people smiling, people standing