సిరిసిల్ల పట్టణంలోని జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కోవిడ్ అంబులెన్సులను జెండా ఊపి ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్

3Aug 2020

సిరిసిల్ల పట్టణంలోని జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కోవిడ్ అంబులెన్సులను జెండా ఊపి ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్