రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా, వీర్నపల్లి మండలంలోని భూక్యతండా మరియు మద్దిమల్ల తండాలో రూ.5 కోట్లతో నిర్మించిన రెండు వంతెనలను ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్

7Jul 2020

రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా, వీర్నపల్లి మండలంలోని భూక్యతండా మరియు మద్దిమల్ల తండాలో రూ.5 కోట్లతో నిర్మించిన రెండు వంతెనలను ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్