రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా, గంభీరావు పేట మండలం, నర్మాల గ్రామంలో అప్పర్ మానేరు కాలువలో పూడికతీత పనులను ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్

19Jun 2020

రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా, గంభీరావు పేట మండలం, నర్మాల గ్రామంలో అప్పర్ మానేరు కాలువలో పూడికతీత పనులను ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్