రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని గంభీరావుపేట మరియు నర్మాల గ్రామాల్లో రైతు వేదిక భవన నిర్మాణాలకు శంకుస్థాపన చేసిన మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్

19Jun 2020

రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని గంభీరావుపేట మరియు నర్మాల గ్రామాల్లో రైతు వేదిక భవన నిర్మాణాలకు శంకుస్థాపన చేసిన మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్