మాజీ ప్రధాని శ్రీ పీవీ నరసింహారావు గారి శతజయంతి కార్యక్రమంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కేసీఆర్ గారితో కలిసి పాల్గొన్న మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్

28Jun 2020

మాజీ ప్రధాని శ్రీ పీవీ నరసింహారావు గారి శతజయంతి కార్యక్రమంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కేసీఆర్ గారితో కలిసి పాల్గొన్న మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్

 

Image may contain: 5 people, people standing and wedding