రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సర్వసభ్య సమావేశానికి హాజరైన మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్

19Jun 2020

రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సర్వసభ్య సమావేశానికి హాజరైన మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్