రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఎల్లారెడ్డి పేట్ మండలం, హారిదాస్ నగర్ గ్రామంలో తెలంగాణ ఉద్యమంలో అమరులైన వారి కుటుంబాలకు రూ.10 లక్షల చెక్కులను అందచేసిన మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్.

30Jul 2018

రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఎల్లారెడ్డి పేట్ మండలం, హారిదాస్ నగర్ గ్రామంలో తెలంగాణ ఉద్యమంలో అమరులైన వారి కుటుంబాలకు రూ.10 లక్షల చెక్కులను అందచేసిన  మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్.