హైదరాబాద్, నెక్లెస్‌ రోడ్డులో నిర్మిం‌చనున్న నీరా కేఫ్‌ మరియు ఫుడ్ కోర్ట్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసిన మంత్రులు శ్రీ కేటీఆర్‌, శ్రీ వి. శ్రీనివాస్ గౌడ్, శ్రీ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్.

25Jul 2020

హైదరాబాద్, నెక్లెస్‌ రోడ్డులో నిర్మించనున్న నీరా కేఫ్‌ మరియు ఫుడ్ కోర్ట్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసిన మంత్రులు శ్రీ కేటీఆర్‌, శ్రీ వి. శ్రీనివాస్ గౌడ్, శ్రీ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్.