Minister KTR planted a sapling as a part of #HarithaHaram program in Choppadandi

9Jul 2020

Minister KTR planted a sapling as a part of #HarithaHaram program in Choppadandi. Ministers Sri Gangula Kamalakar, Sri Koppula Eshwar, MLAs Sri Ravishankar, Sri Rasamayi Balakishan, and Sri Vodithala Sathish participated.