ప్రగతి నివేదన సభ విజయవంతం అయిన సందర్భంగా, మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్ ను కలిసి అభినందనలు తెలిపిన డిప్యూటీ సీఎం శ్రీ కడియం శ్రీహరి, పలువురు ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు

4Sep 2018

ప్రగతి నివేదన సభ విజయవంతం అయిన సందర్భంగా, మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్ ను కలిసి అభినందనలు తెలిపిన డిప్యూటీ సీఎం శ్రీ కడియం శ్రీహరి, పలువురు ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు