మహబూబ్ నగర్ జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో తలపెట్టిన రైతులకు 10 లక్షల మొక్కల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్, శ్రీ వి శ్రీనివాస్ గౌడ్

14Jul 2020

మహబూబ్ నగర్ జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో తలపెట్టిన రైతులకు 10 లక్షల మొక్కల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్, శ్రీ వి శ్రీనివాస్ గౌడ్