సెప్టెంబర్ 17 సందర్భంగా తెలంగాణ భవన్ లో జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించిన టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్

17Sep 2020

సెప్టెంబర్ 17 సందర్భంగా తెలంగాణ భవన్ లో జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించిన టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్